HỆ THÔNG PHÂN PHỐI

Hệ thống phân phối Traphaco với hơn 27.000 nhà thuốc ký hợp đồng và 28 chi nhánh trên Toàn quốc.